Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHOÁ HỌC


  LỘ TRÌNH CHI TIẾT

  Lộ trình học tiếng Trung được xây dựng chuẩn quốc tế, xây dựng các giờ học tập chung và các hoạt động học bằng hình ảnh, âm thanh kết hợp trò chơi rất thực tế.

  Bài 1 : Chủ đề giới thiệu tên và nghề nghiệp
  • Đại từ nhân xưng số ít
  • Câu hỏi với 吗
  • Cách dùng 是
  • Đại từ nghi vấn 什么
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 2 : Chủ đề giới thiệu tên và quốc tịch
  • Đại từ nhân xưng số nhiều
  • Trợ từ 的 trong kết cấu cụm danh từ biểu thị quan hệ người – người
  • Câu hỏi dùng 呢
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 3 : Chủ đề giới thiệu đồ vật
  • Đại từ chỉ thị 这、那
  • Đại từ nghi vấn 谁
  • Trợ từ 的 trong kết cấu cụm danh từ biểu thị quan hệ sở hữu
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 4 : Chủ đề hỏi đường
  • Đại từ nghi vấn hỏi nơi chốn 哪儿
  • Đại từ chỉ nơi chốn 这儿、那儿
  • Các danh từ chỉ phương vị 东西、南、北、前、后、左、右、上、下、里、外 + 边
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 5 : Chủ đề lần đầu gặp gỡ giữa các sinh viên
  • Tổng hợp lại kiến thức 5 bài.
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  • Mini test kiến thức bài 1 – 5
  • Luyện khẩu ngữ 1
  • Mục tiêu: Ôn lại kiến thức, tăng phản xạ giao tiếp
  Bài 6 : Chủ đề hỏi giờ
  • Cách biểu đạt giờ
  • Cách biểu đạt chữ số
  • Đại từ nhân xưng số nhiều
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 7 : Chủ đề thời gian biểu
  • Câu chữ 有
  • Trợ từ 吧
  • Danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
  • Cách dùng 可是
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 8 : Chủ đề giới thiệu địa chỉ nhà và số điện thoại
  • Trợ từ ngữ khí 呢 (2)
  • Cách dùng của 几 và 多少
  • Cách dùng từ 都
  • Cách dùng đại từ 怎么
  • Cách dùng liên từ 不过
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 9 : Chủ đề mua sắm và hỏi giá
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.