Đăng ký tư vấn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHOÁ HỌC


  LỘ TRÌNH CHI TIẾT

  Lộ trình học tiếng Trung được xây dựng chuẩn quốc tế, xây dựng các giờ học tập chung và các hoạt động học bằng hình ảnh, âm thanh kết hợp trò chơi rất thực tế.

  Bài 1 : Xin chào
  • Đại từ nhân xưng số ít
  • Câu hỏi với 吗
  • Cách dùng 是
  • Đại từ nghi vấn 什么
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 2 : Anh là người nước nào
  • Đại từ nhân xưng số nhiều
  • Trợ từ 的 trong kết cấu cụm danh từ biểu thị quan hệ người – người
  • Câu hỏi dùng 呢
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 3 : Kia là điện thoại di động của anh phải không
  • Đại từ chỉ thị 这、那
  • Đại từ nghi vấn 谁
  • Trợ từ 的 trong kết cấu cụm danh từ biểu thị quan hệ sở hữu
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 4 : Xin hỏi, văn phòng ở đâu
  • Đại từ nghi vấn hỏi nơi chốn 哪儿
  • Đại từ chỉ nơi chốn 这儿、那儿
  • Các danh từ chỉ phương vị 东西、南、北、前、后、左、右、上、下、里、外 + 边
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 5 : Anh làm việc ở đâu
  • Tổng hợp lại kiến thức 5 bài.
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  • Mini test kiến thức bài 1 – 5
  • Luyện khẩu ngữ 1
  • Mục tiêu: Ôn lại kiến thức, tăng phản xạ giao tiếp
  Bài 6 : Bây giờ là mấy giờ
  • Cách biểu đạt giờ
  • Cách biểu đạt chữ số
  • Đại từ nhân xưng số nhiều
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 7 : Ngày mai có khách hàng đến không
  • Câu chữ 有
  • Trợ từ 吧
  • Danh từ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
  • Cách dùng 可是
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 8 : Bao nhiêu tiền một chai
  • Trợ từ ngữ khí 呢 (2)
  • Cách dùng của 几 và 多少
  • Cách dùng từ 都
  • Cách dùng đại từ 怎么
  • Cách dùng liên từ 不过
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 9 : Ngày mai bạn có rảnh không
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 10 : Mùa đông ở Bắc Kinh tương đối lạnh
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 11 : Các bạn đang làm gì vậy
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 12 : Tôi đi kho lĩnh liệu
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 13 : Cô ấy hôm nay không thể đi làm
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.
  Bài 14 : Mỗi người đã uống 2 chai rượu trắng
  • Cách dùng của 两 và 二
  • Một số lượng từ trong tiếng Hán: 瓶,本,块,辆。。。
  • Biểu đạt số tiền.
  • Đại từ chỉ thị 这些。
  • Luyện khẩu ngữ theo chủ đề.